فایل های فروشی

ترجمه لغات سطح Advanced 1

30,000 تومان

ترجمه دفترچه لغات این سطح به صورت فایل PDF

برای اجرا این فایل به نرم افزار های  خواندن PDF نیاز دارید

دقت کنید که تعداد را به درستی وارد کنید

ایمیل  خود را حتما به درستی وارد کنید فایل و رسید خرید شما هم از سایت قابل دانلود می باشد هم از ایمیل شما در صورت مشکل ما فقط ایمیل شما رو میشناسیم لطفا دقت کنید

ترجمه لغات سطح Advanced 2

30,000 تومان

ترجمه دفترچه لغات این سطح به صورت فایل PDF

برای اجرا این فایل به نرم افزار های  خواندن PDF نیاز دارید

دقت کنید که تعداد را به درستی وارد کنید

ایمیل  خود را حتما به درستی وارد کنید فایل و رسید خرید شما هم از سایت قابل دانلود می باشد هم از ایمیل شما در صورت مشکل ما فقط ایمیل شما رو میشناسیم لطفا دقت کنید

ترجمه لغات سطح Advanced 3

30,000 تومان

ترجمه دفترچه لغات این سطح به صورت فایل PDF

برای اجرا این فایل به نرم افزار های  خواندن PDF نیاز دارید

دقت کنید که تعداد را به درستی وارد کنید

ایمیل  خود را حتما به درستی وارد کنید فایل و رسید خرید شما هم از سایت قابل دانلود می باشد هم از ایمیل شما در صورت مشکل ما فقط ایمیل شما رو میشناسیم لطفا دقت کنید

فایل های رایگان

ترجمه لغات کانون زبان ایران 

زبان آموزان عزیز آموزش زبان انگلیسی برای شما بسیار مفید می باشد در این بین یادگیری لغات انگلیسی بسیار مهم می باشد شما که در تلاش برای یادگیری می باشد ما تصمیم گرفتیم کار شما را برای یادگیری لغات را آسان کنیم و ترحمه لعات سطح های مختلف را در سایت قرار دادیم تا شما با دانلود و یا خرید انها بتوانید در وقت خود و زمان یادگیر زبان انگلیسی صرفه جویی کنید امیدوارم این فایل ها مورد استفاده شما قرار بگیرد